Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupkyňa primátora

     

          Mgr. Lucia Medvecová

Mgr. Lucia Medvecová

Kontakt:

Tel: 0918 859 777
E-mail: luciamedvecova@gmail.com

 

 

 

  • Primátor má jedného zástupcu, ktorého poverí zastupovaním spravidla na celé funkčné obdobie.
  • Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.
  • Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov),
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.
  • Zástupca primátora zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne.
  • Zástupca primátora v súčinnosti s odbornými oddeleniami mestského úradu koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

 
ÚvodÚvodná stránka