Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (130,1 kB) pdf

Link na http://www.minv.sk/?volby-oso2018


 
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva - nástup náhradníka

 
Oznámenie - nástup náhradníka

 
Výsledky hlasovania - primátor obvod č. 1

 
Výsledky hlasovania - primátor obvod č. 2

 
Výsledky hlasovania - poslanci obvod č. 1

 
Výsledky hlasovania - poslanci obvod č. 2

 
Zápisnica MVK
 zapisnica.pdf (271.9 kB) zapisnica.pdf (271.9 kB)

 
TELEFÓNNY ZOZNAM - zapisovatelia

 
Mestská volebná komisia v Revúcej - Oznam

 
Mestská volebná komisia v Revúcej - OZNÁMENIE

 
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE V MESTE REVÚCA

 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Revúca

 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Revúcej

 
OZNAM miesto a lehota doručenia kandidátnych listín

 
O Z N A M DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE V MESTE REVÚCA

 
Zoznam ulíc a okrskov pre Volby do orgánov samosprávy obcí 2018 Dátum konania: 10.11.2018

 
Delegovanie člena a náhradníka do MVK v Meste Revúca

 
Oznam_ Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín v meste Revúca

 
Vymenovanie zapisovateľky MVK Revúca

 
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Revúca

 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby 2018

 
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Revúca na volebné obdobie rokov 2018 – 2022
 vykon_funkcie.pdf (176.1 kB) vykon_funkcie.pdf (176.1 kB)

 
Určenie počtu volebných obvodov v Meste Revúca pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 
Určenie počtu poslancov Mesta Revúca na nové volebné obdobie v rokoch 2018 - 2022

 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka