Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisia finančná a podnikateľská

Predseda: Ing. Dušan Dorčák, PhD.
Členovia: Ing. Eva Hicárová,
                  Ing. Igor Škvarla, 
                  Ing. Milan Poprocký,
                  Ivan Rakšányi,
                  JUDr. Mikuláš Kuchta,
Tajomník: Ing. Janka Frandelová.

 

Komisia životného prostredia

Predseda: Mgr. Dávid Galovič,
Členovia: Ing. Gabriela Benčúriková,
                  Ing. Miroslav Juríček,
                  Mgr. Miriam Králiková,
                  Ing. František Lukáš,
                  MVDr. Radoslav Serbák,
                  Ing. Anna Bombová,
Tajomník: MVDr. Viera Homoliaková.

 

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda: Ing. Milan Poprocký
Členovia: Ing. Igor Hock,
                  Ing. Ondrej Kvetko,
                  Ing. Róbert Nemec,
                  Mgr. Pavel Šepík
                  Ján Mesiar
Tajomník: Ing. Miroslav Varga

 

Komisia športu

Predseda: Michal Žgravčák
Členovia: Ing. Dušan Dorčák,
                  PhD., Ersin Metohajro,
                  Lukáš Kožička,
                  Ján Kilík,
                  Maroš Kumi,
                  Bc. Ján Magura,
                  Bc. Matej Herich,
Tajomník: Mgr. Maroš Raffay.

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda: MUDr. Pavel Pelikán,
Členovia: JUDr. Martina Dufalová,
                  Anna Puterová,
                  Veronika Gregorová,
                  Mária Olejníková,
                  Mgr. Zuzana Topoliová,
                  Edita Rolincová,
                  Mgr. Dušan Matiaš,
                  Simona Mišuráková,
                  Ľubomíra Štelbaská
Tajomník: PhDr. Renáta Ružinová.

 

Komisia školstva a kultúry

Predseda:  Tatiana Kršková
Členovia: Mgr. Natália Poprocká,
                  Mgr. Beáta Kilíková,
                  Ing. Eva Viestová,
                  Mgr. Alžbeta Motyčková,
                  JUDr. Jana Ježíková,
                  Hilda Puterová,
Tajomník: Mgr. Katarína Kvetková.

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:  JUDr. Mikuláš Kuchta
Členovia: JUDr. Jana Ježíková,
                  Mgr. Pavel Šepík,
                  Jaroslav Vredík,
Tajomník:  JUDr. Katarína Oravcová.

 

Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti činnosti primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov mestského zastupiteľstva v Revúce

Členovia: Ing. Dušan Dorčák,
                  PhD., Ing. Milan Poprocký,
                  JUDr. Jana Ježíková,
náhradník: Jaroslav Vredík.


 
ÚvodÚvodná stránka