Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisia finančná a podnikateľská

Predseda:  Ing. Dušan Dorčák, PhD.
Tajomník:  Ing. Jana Frandelová
Členovia: Ing. Antal Roman
Ing. Hicárová Eva
Ing. Markuš Branislav
Ing. Málik Ján
Ing. Mirandová Danka
Ing. Poprocký Milan
Ing. Rusnák Ivan
Ing. Škvarla Igor

 

Komisia životného prostredia

Predseda:  MVDr. Ivan Drobčo
Tajomník:   MVDr. Viera Homoliaková
Členovia:  Ing. Braun  Miroslav
Mgr. Derďáková  Eva
RNDr. Dorčáková  Hana
Ing. Eged Branislav
Ing. Lukáš František
Ing. Profant Ján
Ing. Pullmanová Tatiana
Ing. Szabó  Ladislav

 

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda:  Ing. Milan Poprocký
Tajomník:   Ing. Miroslav Varga
Členovia:   Bc. Derďáková Lucia
Ing.arch. Fryč Jaroslav
Ing. Hock  Igor
Ing. Hricovíny Peter
Ing. Kvetko Ondrej
Kilík Ján
Lopušek Jozef
Ing. Nemec Róbert

 

Komisia športu

Predseda:  Michal Žgravčák
Tajomník:   Mgr. Maroš Raffay
Členovia:   Mgr. Bolaček  Peter
Bc. Gallo Vladimír
Herich  Matej
Ing. Hutka Norbert
Chrapán Dušan
Kilík Ján
Kilík Peter
Kumi  Maroš
Mgr. Lormanová Ivana
Metohajro Ersin
Mgr. Repiský Miroslav

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda:  MUDr. Pavel Pelikán
Tajomník:  PhDr. Renáta Ružinová
Členovia:  JUDr. Dufalová Martina
Gregorová  Veronika
Mgr. Hrbálová  Janette
Mgr. Mičkyová Katarína
Olejníková  Mária
Puterová  Anna
MUDr. Rusová  Adriana
Mgr. Topoliová  Zuzana
Vojčíková Soňa

 

Komisia školstva a kultúry

Predseda:  Tatiana Kršková
Tajomník:    Ing. Igor Kvetko, PhD.
Členovia:   Mgr. Bolaček  Peter
Mgr. Kilíková  Beáta
PeadDr. Labošová  Mária                                                          
Mgr. Medvecová Lucia
Mikušová Mária
Mgr. Poprocká  Natália
Mgr. art. Štafura Andrej, PhD.     
Mgr. Topoliová  Zuzana
Ing. Viestová Eva


Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:  Ing. Viera Hanesovská
Členovia:  Ing. Milan Brdársky
Mgr. Peter Bolaček
Ing. Július Buchta
Mgr. Lucia Medvecová
MUDr. Pavel Pelikán

 

Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti činnosti primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov mestského zastupiteľstva v Revúce

Členovia: Ing. Dušan Dorčák
PhD., Ing. Milan Poprocký
Ing. Július Buchta
náhradník MUDr. Pavel Pelikán


 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka